Trivsels Instituttets nordlige indgang
Redaktionen havde ønsket en kommentar til denne
artikel fra Konsulent Jean Hansen - det var desværre
ikke muligt - Jean Hansen nåede at fortrække gennem
Trivsels Instituttets nordlige indgangsparti.

 

Valle, sødmælk, tykmælk og konsulenter for aftapningssteder.

Gennem snart mange år har der været en kraftig konkurrence ( af nogle kaldet krig ) mellem leverandører af specielle mælkeprodukter til det danske marked - et marked der ikke, på trods af et stort potentiale, er udvidet i mange år.

De enkelte leverandører har hver deres måde at tilberede mælken på, ligesom nogle enkelte af disse leverandører også vil have kontrol med måden disse produkter aftappes på. Dette forhold har ført til at der er ansat konsulenter til at føre tilsyn - ikke alene med aftapningsstederne ( og -måden ), men i ligeså høj grad hvordan kvaj'ene på det forholdsvis lille antal gårde trives.

Jean Hansen fra Trivsels Instituttet er én af de konsulenter, der ser det som sit livs opgave at sørge for at forbrugeren får det som denne er bedst tjent med ( onde tunger mener dog at han først og fremmest sørger for at forbrugeren får det som denne tror hun / han er bedst tjent med ).

Jean Hansen og Trivsels Instituttet bruges fortrinsvis ( kun ) af en enkelt leverandør af tykmælk uden smag ( markedsføres under sloganet "Værtens bedste tykmælk" ) og sørger naturligvis helt at hellige sig arbejdet med at fremme salget af dette produkt, men med et påskud om at være uvildig konsulent - et levn fra gamle dage i Trivsels Instituttets organisation.

Det er naturligvis et torn i øjet på Jean Hansen og Trivsels Instituttet at organisationen Forenede af Danske Malkepiger tilbyder en lignende konsulentordning - en ordning der tilmed anvendes af en større leverandør af sødmælk. Foreningen af Danske Malkepiger er tilmed en mere kendt organisation for den mælkeforbrugende del af befolkningen.

Endnu en Større dansk leverandør af sødmælk har for nylig meldt ud at denne også vil anvende konsulenttjenesten fra Foreningen af Danske Malkepiger - udvidelsen vil give denne organisation en helt UVOderlig gennemslagskraft på et forholdsvis beskedent marked.

Yderligere en leverandør af specielle mælkeprodukter er ankommet til det danske marked - her er dog blot tale om gammelt vand på nye dunke - konkurrenter havde dog frygtet "det værste", men er beroliget ved synet af produkterne og aftapningsmåden. Spændende bliver det dog at se udbredelsen af deres "VALle". Vicky OLINE Olesen, en erfaren malkepige - bosiddende ved gadekæret i Tirstrup, har udtalt ved lanceringen på ULLERUP marked: "Hvis den ikke kan bruges til andet formål, kan den anvendes til sit oprindelige - nemlig til at fodre svin med".

Vicky Oline Olesens søn,Hjalmar, der ledsager sin moder ved præsentationen af denne Valle, tænker "Dette produkt giver jeg ikke en EURO for". Hjalmer, der er helt uden brancheerfaring, idet han dagligt passer sit arbejde som DEALer i Banken for Okkult Økonomi ( i daglig tale kaldet Bank Under Bordet ), kan alligevel se at "den er helt gal".

Leverandøren af denne Valle har forgæves forsøgt at komme i selskab med Jean Hansen og Trivsels Instituttet - et tiltag der ellers vil kunne gavne Jean Hansen og Trivsels Instituttet's synlige mangel på aftapningssteder i sit kundekartotek.

Et par leverandører af sødmælkserstatninger til det danske marked er ikke synderlig interesseret i Trivsels Instituttets arbejde, og støtter derfor ikke denne konsulentordning. Der synes således ikke at være tiltag i den nærmeste fremtid der væsentligt kan "KIPpe" ordningen i positiv retning - der er end ikke grund til at "KIPpe" med flaget, vil konkurrenten Foreningen af Danske Malkepiger formodentlig mene.

Jean Hansen og Trivsels Instituttet har derfor gået og grundet over nye tiltag - tiltag der hos den mælkeforbrugende del af befolkningen kunne "ophøje" denne konsulenttjeneste til en offentlig godkendt instans. Som tidligere politiker er Jean Hansen jo vant til at "putte blår i øjnene" på folk og tænkte : "Jeg kender lidt til Christiansborg - landbrugsministeren må kunne hjælpe".

Som tænkt så gjort - et møde med landbrugsminister Karl Otto Eriksen blev sat i stand. Jean Hansen fra Trivsels Instituttet forelagde sit ærinde og ville sætte pris på en form for godkendelse fra "højeste sted". Parterne blev enige om at det var helt i orden at bruge vendingen "Eneste godkendte konsulentordning for aftapningssteder af specielle mælkeprodukter".

Jean Hansen var på Trivsels Instituttet's vegne glad som et lille barn efter en god fødselsdagsgave og takkede landbrugsminister Karl Otto Eriksen for dennes velvilje. Efter en kort orientering omkring Trivsels Instituttets arbejde sagde Jean Hansen pænt farvel og forlod landbrugsmister Karl Otto Eriksens kontor. Lige idet Jean Hansen ville lukke døren efter sig kalder ministeren : Åh, Hansen - sig blot til de andre konsulenter for aftapningssteder, at de også gerne må kalde deres arbejde for "Eneste godkendte konsulentordning".

Endnu en opgave er lagt i hænderne på Jean Hansen og dermed Trivsels Instituttet. Jean Hansen retter sig - ja, nærmest strutter af selvtillid ( i det mindste indtil han får tænkt nærmere over landbrugsminister Karl Otto Eriksen's sidste bemærkning ) og tænker : "Det kan mine skuldre sagtens bære".

www.pl18slager.dk vil i den nærmeste fremtid følge udviklingen for aftapningssteder af specielle mælkeprodukter - nyheder herfra vil blive opdateret på denne side.

Med venlig hilsen
Redaktionen.

Sidste nyt :

I høstnummeret af medlemsbladet fra Foreningen af Danske Malkepiger, "RUNDT OM KOEN", kunne man læse om et knap så heldigt tilfælde af aftapning af tykmælk som tilfældigt blev opdaget på én af foreningens afdelinger.

Tilfældet blev opdaget ved at en kunde i et supermarked med sin indkøbsvogn havde ramt en køledisk - samtidig lød en hul lyd som ikke øjeblikkeligt kunne placeres. Kunde og butiksindehaveren bliver enige om at den lokale afdeling af Foreningen af Danske Malkepiger bør vurdere skaden. Ved denne vurdering opdager konsulenten at kartonerne, hvori der skulle være tykmælk, var praktisk talt tomme - kun lidt tykmælk løb ned over kanterne. Det konkluderes herefter at den hule lyd ved sammenstødet opstod fra de tomme papkartoner.

Papkartonerne som burde være fyldt med "Værtens bedste tykmælk" var aftappet på et aftapningsted, som netop markedsfører sig med sloganet "Låg afskrues helt under aftapning" - i modsætning til den procedure som flere aftapningsteder for sødmælk anvender - en aftapningsmåde hvor der anvendes en kanyle i papkartonen.

Det viser sig samtidig at aftapningen den pågældende dag var overvåget af Jean Hansen fra Trivsels Instituttet. Foreningen af Danske Malkepiger kontakter derfor Jean Hansen, så de sammen kan vurdere iagttagelsen   -   resultatet er dog det samme som ved den første vurdering, der alene er udført af konsulenten fra Foreningen af Danske Malkepiger   -   "Der er intet indeni kartonen" hvilket leder tanken hen på "Kejserens nye klæder".

Jean Hansen og Trivsels Instituttet er naturligvis ikke stolt af situationen og tænker i første omgang : Hvad mon landbrugsminister Karl Otto Eriksen mon siger til dette ( altså hvis han opdager det ) ? Lanbrugsminister Karl Otto Eriksen har jo givet tilladelse til at Trivsels Instituttet må kalde sin ordning for "Eneste godkendte konsulentordning for aftapningssteder af specielle mælkeprodukter".

Her kommer Jean Hansen's fortid i politik ham igen til gode   -   Jean Hansen ved jo at danskerne har en korttidshukommelse - oven i købet holder landbrugsminister Karl Otto Eriksen ferie - alt vil være ved det gamle om en måned eller to.